PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC

Lời nói đầu của tác giả và Chương I

 

 

Chương I (tiếp theo)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video thứ 2 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số khái niệm và lý thuyết về Chế độ toàn trị, Chế độ quân phiệt, Chế độ công an trị và các đặc trưng của nó.

Trong video thứ 2 này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm một số khái niệm của Gene Sharp như: Quyền lực, Tính chính danh và một số lý thuyết khác nữa.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương II (Làm tốt những việc nhỏ)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 3 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số khái niệm của Gene Sharp như: Nguồn gốc của quyền lực, tính chính danh và một số lý thuyết khác.

Trong video này, chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu cách để có thể làm tốt những việc nhỏ và tuyên bố chiến thắng. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng các bước xa hơn và mục tiêu cao hơn: có được "hàng nghìn người xuống đường".

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương II (Tuyên bố chiến thắng)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 4 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách để có thể làm tốt những việc nhỏ và tuyên bố chiến thắng. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng những bước đi xa hơn và mục tiêu cao hơn: có được "hàng nghìn người xuống đường".

Trong video này, chúng ta tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp Chương II với việc nhận định tình hình và tuyên bố chiến thắng khi cần.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương III ("Tôi được gì trong chuyện này?")

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 5 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cách thức để làm tốt những việc nhỏ và ra một tuyên bố chiến thắng khi cần thiết.

Trong video này, chúng ta tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp Chương III để tìm hiểu và xác định trong đầu bạn một đich đến chung cho tất cả mọi người.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương IV ("Tốt gỗ, tốt cả nước sơn")

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 6 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video trước, chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của việc xác định một đich đến chung cho tất cả mọi người. Bạn muốn Việt Nam và bạn như thế nào trong 5, 10, 20 năm tới? Đất nước Việt Nam của 5, 10 hay 20 năm tới có gì đáng sống hơn bây giờ, có gì đáng để chúng ta đấu tranh cho nó lức này?

Trong video này, chúng ta tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp Chương IV. Đây là lúc bạn cần bắt đầu tìm hiểu để xây dụng được một hình ảnh tích cực để lôi cuốn mọi người, duy trì và bảo vệ hình ảnh ấy một cách thống nhất.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương IV (Những câu hỏi thường gặp)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 8 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 7, chúng ta đã tìm hiểu nhà hoạt động Thúy Nga đã xây dựng hình ảnh của chị như thế nào? Làm thế nào để các nhà hoạt động xây dựng và thống nhất một thông điệp chung.

Trong video này, video sẽ giới thiệu đến các bạn mục “Question and Answer”- Những câu hỏi thường gặp với hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm phần nào nội dung của chương IV cũng như hiểu rõ việc xây dựng hình ảnh cho cá nhân nhà hoạt động và cho phong trào quan trọng như thế nào.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương V (Vô hiệu hoá sự đàn áp)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 9 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 8, chúng ta đã tìm hiểu mục “Question and Answer”- Những câu hỏi thường gặp với hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm phần nào nội dung của chương IV cũng như hiểu rõ việc xây dựng hình ảnh cho cá nhân nhà hoạt động và cho phong trào quan trọng như thế nào.

Trong video này, chúng ta cùng bước sang chương V của cuốn sách “Phản kháng phi bạo lực” với nội dung đầu tiên là phơi trần âm mưu của kẻ ác.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

 

Chương V (Vô hiệu hóa sự đàn áp - tiếp theo)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 10 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 9, chúng ta đã cùng đi qua các nội dung: vô hiệu hóa sự đàn áp và phơi trần âm mưu của kẻ ác ra sao.

Trong video 10 này, chúng ta cùng bước sang phần cuối chương V của cuốn sách với nội dung: Làm tăng cái giá kẻ đàn áp phải trả.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

Chương V (Vô hiệu hóa sự đàn áp - tiếp theo)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 11 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 10, chúng ta đã cùng đi qua phần cuối chương V của cuốn sách với nội dung: Làm tăng cái giá kẻ đàn áp phải trả bằng cách hóa giải nó.

Trong video 11 này, kính mời Quý độc giả cùng tìm hiểu tiếp nội dung: Chống lại sự đàn áp và vượt qua sự sợ hãi như thế nào trong phần 4 của Chương V: Vạch mặt những kẻ đàn áp.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương V (Vô hiệu hóa sự đàn áp - tiếp theo)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 11 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 10, chúng ta đã cùng đi qua phần cuối chương V của cuốn sách với nội dung: Làm tăng cái giá kẻ đàn áp phải trả bằng cách hóa giải nó.

Trong video 11 này, kính mời Quý độc giả cùng tìm hiểu tiếp nội dung: Chống lại sự đàn áp và vượt qua sự sợ hãi như thế nào trong phần 4 của Chương V: Vạch mặt những kẻ đàn áp.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương VI (Đại chiến hành tinh khỉ: "Cùng nhau, khỉ sẽ mạnh")

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 12 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 11, chúng ta đã cùng tìm hiểu nội dung: Chống lại sự đàn áp và vượt qua sự sợ hãi như thế nào.

Trong video 12 này, kính mời Quý độc giả cùng bước qua chương mới: Đoàn kết tất cả mọi người vì một mục tiêu lớn nhất và bản thân sự đoàn kết cũng là một mục tiêu cần phải đạt được.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương VI (Đại chiến hành tinh khỉ: "Cùng nhau, khỉ sẽ mạnh" - tiếp theo))

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 13 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 12, Quý độc giả đã cùng bước qua chương mới với nội dung: Đoàn kết tất cả mọi người vì một mục tiêu lớn nhất và bản thân sự đoàn kết cũng là một mục tiêu cần phải đạt được.

Trong video 13 này, kính mời Quý độc giả theo dõi nội dung tiếp của chương VI (luôn luôn mở rộng hướng ra bên ngoài và đoàn kết là gì và không phải là gì?)

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

Chương VII - Cần cả chiến lược lẫn chiến thuật

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 14 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 13, Quý độc giả đã theo dõi nội dung cuối của chương VI (luôn luôn mở rộng hướng ra bên ngoài và đoàn kết là gì và không phải là gì?)

Trong video 14 này, kính mời Quý độc giả theo dõi phần đầu của chương VII

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

Chương VII - Cần cả chiến lược lẫn chiến thuật - tiếp theo

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 15 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 14, Quý độc giả đã theo dõi phần đầu tiên của chương VII.

Trong video 15 này, kính mời Quý độc giả theo dõi phần tiếp theo với một số lý thuyết nữa trong đấu tranh phi bạo lực - định nghĩa của Gene Sharp về "đại chiến lược", "chiến lược" và "chiến thuật".

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

Chương VIII - Phi bạo lực, phi bạo lực, phi bạo lực

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 16 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 15, Quý độc giả theo dõi phần cuối của chương VII với một số lý thuyết nữa trong đấu tranh phi bạo lực - định nghĩa của Gene Sharp về "đại chiến lược", "chiến lược" và "chiến thuật"

Trong video 16 này, kính mời Quý độc giả theo dõi phần đầu của chương VIII.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương VIII - Phi bạo lực, phi bạo lực, phi bạo lực (tiệp theo)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 17 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 16, Quý độc giả đã theo dõi phần đầu của chương VIII và đã hiểu được phần nào nguyên nhân vì sao phải tiên quyết và đi theo con đường đấu tranh phi bạo lực.

Trong video 17 này, kính mời Quý độc giả theo dõi phần tiếp theo của chương VIII.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Chương VIII - Phi bạo lực, phi bạo lực, phi bạo lực (tiệp theo)

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 18 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 17, Quý độc giả đã phần nào hiểu rõ hơn vì sao chúng ta phải kiên trì theo đuổi con đường đấu tranh phi bạo lực.

Trong video 18 này, kính mời Quý độc giả theo dõi phần cuối của chương VIII.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Phụ lục 1 - Bài viết "Nhà hoạt động hiệu quả"

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 19 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 19 này, kính mời Quý độc giả theo dõi bài viết của luật gia/ nhà hoạt động pháp lý Phạm Lê Vương Cát.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.

 

Phụ lục 2 - Bài viết "Chống nạn thu phí ở BOT Cai Lậy: mẫu mực về phản kháng phi bạo lực"

Nhà xuất bản Tự Do xin được giới thiệu với Quý độc giả video 20 trong series video sách của tác phẩm Phản Kháng Phi Bạo Lực - tác giả Phạm Đoan Trang.

Trong video 20 và cũng là video sách cuối cùng của tác phẩm này, kính mời Quý độc giả theo dõi bài viết "Chống nạn thu phí ở BOT Cai Lậy: mẫu mực về phản kháng phi bạo lực" trên trang tạp chí Luatkhoa.org của tác giả Phạm Đoan Trang.

Cảm ơn Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với chúng tôi. Hãy like và chia sẻ những video của Nhà xuất bản Tự Do để cùng lan toả kiến thức hữu ích.