Tony Long

Một việc làm đầy ý nghĩa và can đảm của NXB và tác giả trong một thể chế độc tài và khủng bố. Một hành động dấn thân và hy sinh cho dân tộc VN thể hiện qua tinh thần và nội dung của những cuốn sách này.