NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO HÂN HẠNH PHÁT HÀNH TÁC PHẨM “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” CỦA TÁC GIẢ VŨ THƯ HIÊN

[content_slider id=”28f0ee3d1460a8a5e35b8df398009db4″ content_slider=”‹º›{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2707‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2708‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41-2.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2717‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41-1.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›}‹¹›” custom_styling_picker=”{‹²›custom_styling‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›first_letter_color‹²›:‹²›#222‹²›,‹²›title_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:40,‹²›line-height‹²›:62,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#222‹²›},‹²›subtitle_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:13,‹²›line-height‹²›:24,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#333‹²›},‹²›subtitle_accent‹²›:‹²›yes‹²›,‹²›subtitle_border‹²›:‹²›none‹²›,‹²›subtitle_border_color‹²›:‹²›#333‹²›,‹²›padding‹²›:‹²›30px 5% 0 13%‹²›,‹²›padding_mobile‹²›:‹²›30px 6% 0‹²›}}” images_lightbox=”true” auto_height=”false” equal_height=”true” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” animation_on_scroll=”{‹²›animation_enable‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›animation_type‹²›:‹²›fadeIn‹²›,‹²›animation_delay‹²›:‹²›0‹²›}}” __fw_editor_shortcodes_id=”ff11ea5c91ff784bea6fa59911a5a4f5″ _array_keys=”{‹²›content_slider‹²›:‹²›content_slider‹²›,‹²›custom_styling_picker‹²›:‹²›custom_styling_picker‹²›,‹²›animation_on_scroll‹²›:‹²›animation_on_scroll‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/content_slider] [spacer id=”624e79061b9377e9535db70f90686c1a” height=”50px” height_mobile=”100px” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” __fw_editor_shortcodes_id=”8ae68dc8e73c1d52e376c71d94b2ff40″ …

NGHIÊM TÚC, KHÔNG HỀ ĐÙA: “CẨM NANG NUÔI TÙ” DÀNH CHO QUAN CHỨC CỘNG SẢN

Gửi đến thân nhân, bạn bè đồng chí của Lê Thanh Hải, Lê Tấn Hung, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung, và các đảng viên …

DỰ BÁO HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐẶC KHU TẠI VIỆT NAM NHÌN TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nguyễn Trang Nhung là một cây viết quen thuộc trên blog RFA. Tháng 05/2019 vừa qua, cô tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách …

GIỚI THIỆU BẢN MỀM “TUYỂN TẬP BÀI VIẾT VỀ DỰ ÁN ĐẶC KHU”

Một năm trước, vào tháng 06/2018, Quốc Hội dự định thông qua dự luật đặc khu cho phép thành lập ba đặc khu tại Vân …