THÔNG BÁO: V/V NXB TỰ DO ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN PHẠM THÀNH

Như đã thông tin, vào ngày 21/5/2020, nhà báo, nhà văn Phạm Thành đã bị công an bắt giam tại Hà Nội. Đến nay vẫn …

“TOÀN CẢNH THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM” – 4 NĂM NHÌN LẠI

Cách đây 4 năm, ngày 04/04/2016, ngư dân Hà Tĩnh đã nhìn thấy đường ống xả thải chìm của Formosa đang xả rất nhiều chất …