Phóng sự cộng đồng: Nhà xuất bản Tự Do xuất bản hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” ở Paris – SBTN

Thân mời Quý độc giả theo dõi phóng sự về buổi giới thiệu sách của Nhà xuất bản Tự Do ngày 08/02/2020 do đài SBTN …

“CÁCH MẠNG XÃ HỘI” – NHỮNG ĐIỀU BẠN PHẢI BIẾT NẾU MUỐN THAY ĐỔI XÃ HỘI

Sáng 11/01, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin – Truyền thông) phát biểu một cách …

MUA SÁCH “NHỮNG MẢNH ĐỜI SAU SONG SẮT” ĐỂ ỦNG HỘ BÀ CON LỘC HƯNG

Đã tròn một năm kể từ ngày vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế, ngày 04/01/2019. Một năm trước, một lực lượng cưỡng chế hùng …

ĐỌC “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” ĐỂ HIỂU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ CỘNG SẢN MỚI ÁC

Rất nhiều người Việt Nam từng tin vào lý tưởng của người cộng sản và cho rằng, bây giờ, thời buổi kinh tế thị trường …

NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO XIN GIỚI THIỆU LỊCH BÀN CHÀO MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ – 2020

[content_slider id=”d0394756f5650f88e910831206ece9ad” content_slider=”‹º›{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2886‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-30-at-21.01.20.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2889‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-11-30-at-21.01.16.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›}‹¹›” custom_styling_picker=”{‹²›custom_styling‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›first_letter_color‹²›:‹²›#222‹²›,‹²›title_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:40,‹²›line-height‹²›:62,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#222‹²›},‹²›subtitle_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:13,‹²›line-height‹²›:24,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#333‹²›},‹²›subtitle_accent‹²›:‹²›yes‹²›,‹²›subtitle_border‹²›:‹²›none‹²›,‹²›subtitle_border_color‹²›:‹²›#333‹²›,‹²›padding‹²›:‹²›30px 5% 0 13%‹²›,‹²›padding_mobile‹²›:‹²›30px 6% 0‹²›}}” images_lightbox=”true” auto_height=”true” equal_height=”true” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” animation_on_scroll=”{‹²›animation_enable‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›animation_type‹²›:‹²›fadeIn‹²›,‹²›animation_delay‹²›:‹²›0‹²›}}” __fw_editor_shortcodes_id=”5e0ae9dbb2e183baea1ebe905be1ea31″ _array_keys=”{‹²›content_slider‹²›:‹²›content_slider‹²›,‹²›custom_styling_picker‹²›:‹²›custom_styling_picker‹²›,‹²›animation_on_scroll‹²›:‹²›animation_on_scroll‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/content_slider]Để chào mừng năm mới và bày tỏ …