“TOÀN CẢNH THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM” – 4 NĂM NHÌN LẠI

Cách đây 4 năm, ngày 04/04/2016, ngư dân Hà Tĩnh đã nhìn thấy đường ống xả thải chìm của Formosa đang xả rất nhiều chất …