THÔNG BÁO: V/V NXB TỰ DO ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN PHẠM THÀNH

Như đã thông tin, vào ngày 21/5/2020, nhà báo, nhà văn Phạm Thành đã bị công an bắt giam tại Hà Nội. Đến nay vẫn …