NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO HÂN HẠNH PHÁT HÀNH TÁC PHẨM “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” CỦA TÁC GIẢ VŨ THƯ HIÊN

[content_slider id=”28f0ee3d1460a8a5e35b8df398009db4″ content_slider=”‹º›{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2707‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2708‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41-2.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2717‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41-1.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›}‹¹›” custom_styling_picker=”{‹²›custom_styling‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›first_letter_color‹²›:‹²›#222‹²›,‹²›title_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:40,‹²›line-height‹²›:62,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#222‹²›},‹²›subtitle_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:13,‹²›line-height‹²›:24,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#333‹²›},‹²›subtitle_accent‹²›:‹²›yes‹²›,‹²›subtitle_border‹²›:‹²›none‹²›,‹²›subtitle_border_color‹²›:‹²›#333‹²›,‹²›padding‹²›:‹²›30px 5% 0 13%‹²›,‹²›padding_mobile‹²›:‹²›30px 6% 0‹²›}}” images_lightbox=”true” auto_height=”false” equal_height=”true” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” animation_on_scroll=”{‹²›animation_enable‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›animation_type‹²›:‹²›fadeIn‹²›,‹²›animation_delay‹²›:‹²›0‹²›}}” __fw_editor_shortcodes_id=”ff11ea5c91ff784bea6fa59911a5a4f5″ _array_keys=”{‹²›content_slider‹²›:‹²›content_slider‹²›,‹²›custom_styling_picker‹²›:‹²›custom_styling_picker‹²›,‹²›animation_on_scroll‹²›:‹²›animation_on_scroll‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/content_slider]
[spacer id=”624e79061b9377e9535db70f90686c1a” height=”50px” height_mobile=”100px” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” __fw_editor_shortcodes_id=”8ae68dc8e73c1d52e376c71d94b2ff40″ _fw_coder=”aggressive”][/spacer] 

Lời nói đầu

(Nhà xuất bản Tự Do)

Thưa quý độc giả,

Tác phẩm “Đêm giữa ban ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên, được in lần đầu năm 1997 tại hải ngoại, tính tới nay đã được hơn 20 năm, nhưng vẫn là một trong những cuốn sách được nhiều thế hệ bạn đọc tìm đọc và trao đổi về nội dung, kể cả khi trên mạng Internet đã có những ấn bản điện tử.

Được tác giả gọi bằng cái tên “Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị”, “Đêm giữa ban ngày” bên cạnh những giá trị văn học đáng kể của nó, còn là một nguồn sử liệu quý báu và không thể thiếu đối với những ai quan tâm tới tình hình chính trị và lịch sử Bắc – Việt Nam thế kỷ XX.

Đặc biệt, một số nhận định, góc nhìn và quan sát của cá nhân tác giả về Việt Nam và bộ máy vận hành tại đất nước này, sau ngần ấy năm, tới bây giờ vẫn giữ nguyên tính thời sự và sự đúng đắn. Đó là lý do khiến NXB Tự Do, được sự cho phép của tác giả, quyết định tái bản cuốn sách giá trị này.

Kỳ tái bản này, tác phẩm đã được nhà văn Vũ Thư Hiên bổ sung một số nội dung. NXB Tự Do cũng mạo muội chỉnh lý lại về mặt hình thức, rà soát lại một số lỗi chính tả, đánh máy trong những lần xuất bản trước đây, ngõ hầu đưa tới tay độc giả một ấn bản khả dĩ nhất trong chừng mực có thể.

Nguyện vọng của NXB Tự Do, cũng như của tác giả, là để sách tới được tay những bạn đọc chưa có nó, để cùng nhau suy ngẫm về những gì đã xảy ra, lý giải được một phần lịch sử đất nước, và chung tay khiến “Đêm chóng qua và Ngày mà tất cả chúng ta mong đợi chóng tới” trên Quê hương!

Trân trọng,

Nhà xuất bản Tự Do

24/11/2019

2 Comments