CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM – CON ĐƯỜNG THOÁT TRUNG CHO DÂN TỘC

Từ hơn nửa thế kỷ trước, mở đầu “Chính đề Việt Nam”, tác giả Tùng Phong đã viết:

“Nước Việt Nam là một nước nhỏ, nhỏ về dân số, nhỏ về lãnh thổ, nhỏ về kinh tế kém phát triển, và nhỏ về sự góp phần của chúng ta vào văn minh nhân loại. Trong suốt phần lịch sử nhân loại mà chúng ta được biết tới ngày nay, số phận của các quốc gia nhỏ, từ xưa vẫn không thay đổi. Lúc nào các quốc gia nhỏ cũng phải bị chi phối bởi những trận phong ba bão táp vô trách nhiệm do các nước lớn gây ra. Và lúc nào cũng sống dưới sự đe dọa liên tục của một cuộc ngoại xâm.
Từ ngày lập quốc, hơn một ngàn năm lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam chúng ta không thoát ra ngoài vận mạng thông thường đó. Hết phải chống Bắc, rồi phải chống Tây, rồi lại phải chống Bắc. Liên tục, và lúc này hơn lúc nào hết, nạn ngoại xâm vẫn đe dọa dân tộc Việt Nam.
Để duy trì ách thống trị của mình, các cường quốc xâm lăng thường áp dụng, đối với các dân tộc bị trị, nhiều biện pháp, tuy có khác nhau về hình thức, nhưng chung qui vẫn thuộc hai loại chính:
– Ngăn ngừa không để cho các quyền lợi kinh tế thuộc vào tay người bản xứ.
– Kiềm hãm không để cho dân trí phát triển…”.

Giờ đây, khi mà sự lấn lướt của Trung Quốc và sự lệ thuộc của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam vào phương Bắc ngày càng lộ rõ, thì con đường thoát Trung để sinh tồn đã trở thành con đường duy nhất cứu nguy cho dân tộc. Vậy nên, những vấn đề mà “Chính đề Việt Nam” nêu ra từ hơn 50 năm trước vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

Đọc “Chính đề Việt Nam”, chúng ta không khỏi chua xót: Giá như đi theo đường lối mà tác giả Chính đề Việt Nam vạch ra từ thập niên 1960, thì Việt Nam ngày nay đã khác xa, có thể đã tiến xa để thành một nước giàu mạnh ở châu Á.

Đã muộn lắm rồi, nhưng dẫu sao, muộn nửa thế kỷ còn hơn không. Người Việt vẫn cần đọc “Chính đề Việt Nam” để chỉnh đốn bản thân và cùng góp phần mình vào sự nghiệp chung của đất nước, sự nghiệp mà tác giả “Chính đề Việt Nam” gọi là: phát triển dân tộc.

Nhân ngày quốc khánh lần thứ 70 của nhà nước Trung Hoa cộng sản, 01/10/2019, Nhà xuất bản Tự Do xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm “Chính đề Việt Nam”, vốn được coi là tập tài liệu nghiên cứu về chính trị của một nhóm chiến lược gia thời Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu cuốn sách này. Sách dày 410 trang, giá phát hành là 300.000đ/cuốn, free ship toàn quốc.

#ChinhdeVietNam
#NhaxuatbanTuDo