NGHIÊM TÚC, KHÔNG HỀ ĐÙA: “CẨM NANG NUÔI TÙ” DÀNH CHO QUAN CHỨC CỘNG SẢN

Gửi đến thân nhân, bạn bè đồng chí của Lê Thanh Hải, Lê Tấn Hung, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung, và các đảng viên cao cấp khác: Các vị nên tìm mua “Cẩm nang nuôi tù” – cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam dành cho những gia đình có người thân bị tù.

“Cẩm nang nuôi tù” nêu rõ, cụ thể, chi tiết “tất cả những gì gia đình phải làm để hỗ trợ và bảo vệ người thân trong trại giam/nhà tù, suốt từ những ngày đầu khi mới bị bắt, trải qua giai đoạn tạm giam chờ xét xử, rồi ra tòa và có án, cho đến những năm tháng thụ án”.

Cuốn sách này bị lực lượng công an và dư luận viên chửi rủa dữ dội, thậm chí tìm cách ngăn chặn ngay từ khi đang còn là bản thảo (không rõ vì lý do gì mà từ lúc tác giả chưa viết xong, đã có nhân viên an ninh gửi tin nhắn hỏi “cuốn sách về nhà nước cảnh sát”). Tuy vậy, lẽ ra, cả công an lẫn dư luận viên đều nên nhìn nhận thiện chí của tác giả:

1) Gợi ý, mở đường cho việc xây dựng một thiết chế công an – tòa án công minh, tiến bộ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tác giả ý thức rất rõ ràng rằng công an là một thiết chế cần thiết và quan trọng trong bất kỳ xã hội nào, nhưng là khi và chỉ khi họ có ý thức về sứ mệnh cao cả của mình – bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do của mỗi người dân chứ không phải bảo vệ chế độ, nhất là nếu đó là chế độ độc tài.

2) Hỗ trợ, bảo vệ (phần nào) quyền con người ở Việt Nam, với niềm tin rằng tội phạm, ngay cả những kẻ phạm tội ác tày đình, vẫn là con người và phải được hưởng những quyền con người nhất định. Nhất là trong nhà tù Việt Nam: Luôn luôn, người tù (kể cả những người quả thật đã phạm tội, chứ không chỉ tù nhân lương tâm hay tù chính trị) cần được bảo vệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần, danh dự, nhân phẩm, thậm chí tính mạng.

Thân nhân, gia đình của các đảng viên “củi trong lò” hoặc “sắp vào lò” có thể tìm mua “Cẩm nang nuôi tù” bằng cách liên hệ với một trong các địa chỉ sau:

– Nhà xuất bản Tự Do;
– Bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư;
– Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam;
– Linh mục J.B. Nguyễn Đình Thục;
– Linh mục Nguyễn Duy Tân

CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM GIỮ KÍN DANH TÍNH NGƯỜI MUA SÁCH.

Xin khuyến cáo thêm: Tất cả các đảng viên cộng sản đều nên tìm mua “Cẩm nang nuôi tù” để tìm hiểu về nhân quyền cũng như thiết chế công an, toà án theo chuẩn mực quốc tế.

Thậm chí các vị hoàn toàn có thể sử dụng cuốn sách làm tài liệu để đối chiếu, giám sát việc thực thi công lý sau này của chế độ dân chủ đối với người của chế độ cộng sản.

https://www.facebook.com/641613321/posts/10157692172203322/