ĐÃ CHÍNH TRỊ, SAO LẠI BÌNH DÂN

Chúng ta thường nghe “chính trị là bẩn thỉu”, “chính trị là mưu mô, thủ đoạn”, “chính trị là tranh giành quyền lực” … Dường như khi nói về chính trị, người ta có cảm giác đó là một thế giới riêng chỉ dành cho những kẻ có chức, có quyền, có thế lực, những kẻ ăn trên ngồi trốc … Nói đến chính trị là người ta nghĩ ngay đến những hoạt động đen tối mang đầy dáng dấp của “thuyết âm mưu”, của những câu chuyện “thâm cung bí sử”…

Nhưng tác giả Phạm Đoan Trang lại đặt tên cho cuốn sách về chính trị của cô là “Chính trị bình dân”. Đã “chính trị” sao lại “bình dân”. Có gì mâu thuẫn ở đây chăng ?

Trong lời tựa của cuốn “Luật hiến pháp và chính trị học”, giáo sư Nguyễn Văn Bông đã viết:
“Dù Chính trị có được xem là bệnh dịch hạch hay là địa hạt của những xảo trá, xôi thịt, hoặc được quan niệm như cái gì chỉ liên quan đến chính đảng, đến đấu tranh về ý thức hệ, con người không thể thoát vòng kềm tỏa của chính trị.
Dù cố ý sống trong tháp ngà hay vô tình lánh xa xã hội, khung cảnh cũng như trật tự pháp lí và những vấn đề chính trị vẫn chi phối và quấy nhiễu chúng ta.
Ưu thế và tầm quan trọng của chính trị không thể chối cãi.”

Vâng, đúng như lời giáo sư Bông nhận xét, chính trị luôn ảnh hưởng và chi phối đến đời sống của tất cả chúng ta, cho dù ta quan tâm hay không quan tâm đến nó. Vậy nên, chính trị không chỉ là việc của giới lãnh đạo hay nhà cầm quyền mà là việc liên quan đến tất cả mọi người trong một cộng đồng, trong một xã hội mà họ sinh sống.

Do đó, việc hiểu biết về chính trị là điều rất cần thiết cho mỗi người dù bạn có tham gia chính trị hay không. “Chính trị bình dân” chính là cuốn sách đem lại cho bạn những kiến thức căn bản và cần thiết về chính trị. Sách đang được Nhà xuất bản Tự Do phát hành với giá 250.000đ/cuốn, free ship toàn quốc.
Hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu cuốn sách này.

#chinhtribinhdan
#PhamDoanTrang